Convocatòries | Polítiques culturals

06-04-2021 fins al 05-05-2021

Subvencions 'Impulsem el que fas' i 'Enfortim l'ESS'

Termini de presentació de sol·licituds és del 6 d’abril al 5 de maig de 2021.
06-04-2021 fins al 05-05-2021
Localització: Tramitació online
Data de publicació: 21-04-2021
L’Ajuntament de Barcelona i Barcelona Activa hem obert aquest mes d’abril les convocatòries dels ajuts Impulsem el que fas i Enfortim l’Economia Social i Solidària. Creiem que us pot interessar algun d’aquests ajuts econòmics. Per això, us volem fer arribar tota la informació al respecte.

Impulsem el que fas

El programa Impulsem el que fas de Barcelona Activa ofereix ajuts per subvencionar fins al 80% dels projectes que activen l'economia dels barris. La convocatòria comprèn set modalitats per impulsar projectes, nous o existents, que busquin millorar la situació socioeconòmica dels barris de la ciutat de Barcelona. Les modalitats 1 i 2 us poden interessar.
 
Modalitat 1. Dinamització de locals buits en planta baixa
Objectiu: impulsar l’activitat de les empreses i l’emprenedoria al territori, sempre que impliqui la compra o el lloguer de locals buits en planta baixa.
 
Modalitat 2. Innovació Socioeconòmica i ESS en sectors estratègics i en clau territorial
Objectiu: fomentar la Innovació Socioeconòmica i l’Economia Social i Solidària vinculada al territori, donant suport a la creació d’activitat econòmica, i prioritzant el teixit socioempresarial existent afectat per la COVID-19. Aquesta modalitat està destinada a projectes per a l’articulació i intercooperació territorial, donant preferència als districtes que disposen d’un Pla de Desenvolupament Econòmic o projectes d’emprenedoria (especialment aquells liderats per col·lectius de dones i/o joves, i/o amb impacte en col·lectius amb una especial situació de vulnerabilitat socioeconòmica).
 
Modalitat 5. Barcelona Capital Mundial de l’Alimentació Sostenible
Objectiu: desenvolupar projectes o iniciatives socials i/o empresarials (compromeses amb els drets laborals, l’economia local, la sostenibilitat i el clima) que contribueixin a avançar cap a un canvi de model de consum més responsable i, en especial, garantir una alimentació sana, justa i sostenible a la ciutat, ajudant a posicionar Barcelona com a Capital Mundial de l’Alimentació Sostenible 2021.
 
Modalitat 7. Indústries creatives al territori
Desenvolupar projectes, iniciatives o actuacions en l’àmbit de les indústries creatives adreçades a l’impuls de l’activitat econòmica, el foment de l’emprenedoria i l’empresa responsable, la creació i promoció de l’ocupació de qualitat, la generació de nova activitat i l’arrelament als territoris, vinculant-se a la consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i a l’Agenda 2030.


Més informació i tota la documentació per presentar presentar les sol·licituds en aquest enllaç.

Enfortim l’Economia Social i Solidària

El programa Enfortim l’ESS de l’Ajuntament de Barcelona pot aportar al vostre projecte subvencions de fins al 80%. Prioritza l’enfortiment i la reactivació de l’ESS, mitjançant la creació, la consolidació, la formació i, enguany, especialment, la digitalització i la intercooperació per a la creació, el desenvolupament i l’enfortiment d’ecosistemes cooperatius i clústers d’ESS. Podeu trobar informació de recursos per presentar-vos a l’Enfortim l'ESS en aquesta notícia.
 
Modalitat A. Enfortiment: creació i consolidació

Aa: Creació de noves cooperatives i transformació d’altres formes jurídiques preexistents en cooperatives.

Ab. Consolidació empresarial i escalabilitat de les iniciatives d’ESS per enfortir la seva viabilitat econòmica.

Ac. Innovació i formació per a la millora de la gestió i l’obertura de noves línies de negoci.
Ac1. Formació en grup per a persones sòcies, treballadores i voluntàries de l’empresa o organització, d’un mínim de deu persones i de deu hores.

Ac2. Despeses de matriculació del personal de l’empresa/organització en accions formatives externes, o bé despeses salarials del personal de l’empresa/organització en la participació en accions formatives públiques o comunitàries sense cost de matriculació. NOU!

Ac3. Pràctiques de les persones estudiants universitàries i de formació dual d'FP en organitzacions i empreses de l’ESS.

Ad: Digitalització: facilitar la transformació digital de les empreses d'ESS. NOU!
 
Modalitat B. Reactivació: intercooperació

Ba. Intercooperació de 2n i major nivell.
Bb. Creació, desenvolupament i enfortiment d’ecosistemes cooperatius i clústers d’ESS.
Bb1. Disseny i preparació. NOU!
Bb2. Desenvolupament i enfortiment. NOU!

Més informació i sol·licituds en aquest enllaç.

Tags: