Convocatòries | Gestió cultural

26-04-2021 fins al 31-05-2021

Art for Change. Fundació la Caixa

Termini per sol·licitar l’ajut: del 26 d'abril al 31 de maig del 2021
26-04-2021 fins al 31-05-2021
Localització: Tramitació online
Data de publicació: 22-04-2021
Les arts plàstiques, la música, el teatre, la dansa o la literatura es poden fer servir com a eines de transformació social. Per aquest motiu, es convoquen ajuts per a projectes d’entitats culturals i d’artistes que afavoreixin l’ús de l’art i la cultura com a instruments que poden incidir en aspectes com el desenvolupament personal i la inclusió social.

Línies d'actuació:

  1. Promoció d'activitats vinculades a les arts plàstiques, la fotografia, la música, la literatura i les arts escèniques com a recursos de desenvolupament personal i inclusió social.
  2. Foment del paper actiu dels col·lectius participants i dels professionals del món de la cultura en activitats de caràcter social.

Sobre Art for Change

Donar suport a equipaments, institucions, entitats culturals i artistes que vulguin desenvolupar projectes artístics que impliquin la participació de col·lectius en situació de vulnerabilitat o persones d’un mateix entorn o barri, amb l’objectiu d’afavorir processos de transformació social. Alhora que s'afavoreixen aspectes de desenvolupament personal, també es pot ajudar aquests col·lectius a involucrar-se en projectes de creació artística que contribueixin a regenerar i millorar la convivència en barris i comunitats.

Més informació: Aquí

Tags: