Convocatòries | Arts escèniques

06-04-2021 fins al 06-05-2021

Suport per a la creació de continguts culturals en format de podcast

El període per presentar sol·licituds és del 6 d'abril al 6 de maig
06-04-2021 fins al 06-05-2021
Localització: Tramitació online
Data de publicació: 27-04-2021
Subvencions per donar suport a projectes de podcasts en català o occità

Subvencions per donar suport a projectes de podcasts en català o occità que tractin temes relacionats amb la indústria de l'audiovisual, de les arts visuals, de les arts escèniques, de la música, del llibre o del videojoc, o que tractin de la relació de l'art i la cultura amb la tecnologia i la innovació. Així mateix, són subvencionables els podcasts de ficció narrativa.

Als efectes d'aquestes bases, s'entén per podcast una sèrie d'episodis en format d'àudio digital amb una periodicitat definida que es poden descarregar per ser escoltats en ordinadors i reproductors portàtils amb un sistema de subscripció.

L'objecte del projecte pot ser un podcast de nova creació o fer una nova temporada d'un podcast creat prèviament.

Es pot sol·licitar subvenció per adquirir material tècnic per fer el podcast de temàtica cultural o per a les despeses de realització d'una temporada del podcast de temàtica cultural, o bé per a tots dos conceptes.

La posada en marxa d’aquesta nova línia, dotada amb 120.000 €, estava prevista al 2020, però es va aturar per redirigir tots els recursos a cobrir les necessitats dels sectors culturals durant la pandèmia de la COVID19. 

Els projectes subvencionables inclouen, d’una banda, la compra de material tècnic per fer possible la producció del podcast i, de l’altra, la realització d’una temporada de podcast. Per a ambdues modalitats de l’ajut cal, a més, complir els requisits i les condicions següents:

Que la persona sol·licitant ostenti els drets per explotar els continguts relacionats amb el projecte de podcast;
Que cada episodi tingui una durada mínima de 20 minuts;
Que la temporada consti d’una sèrie d’un mínim de 10 episodis, excepte en el cas de podcasts de ficció narrativa, que han de tenir un mínim de 6 episodis;
L’emissió del podcast ha de tenir lloc en el període que indiqui la convocatòria corresponent;
Que el podcast estigui allotjat en una plataforma especialitzada en la distribució de podcasts. En el cas que s’hi accedeixi només des d’una plataforma privada, aquesta ha de tenir un mínim de 15.000 visites mensuals justificables;
Només es pot presentar una sol·licitud a cada convocatòria per a un únic projecte de realització d’una temporada de podcast i una sol·licitud cada tres anys per a l’adquisició de material tècnic per realitzar un podcast;
El podcast no es pot emetre per ràdio abans d’una setmana d’haver estat publicat al web o a la plataforma especialitzada. La quantia de la subvenció és d’un màxim del 100% de la despesa prevista pel sol·licitant respecte del pressupost de desenvolupament del projecte, amb un límit pel que fa a sol·licituds per a la compra de material tècnic de 2.000 euros, i de 300 euros per episodi –amb un màxim total de 5.000 euros- pel que fa a les sol·licituds per a la realització d’una temporada del podcast.

Aquesta nova línia a més, contempla una puntuació específica addicional per a aquells projectes liderats per dones, siguin directores o guionistes. El foment de la igualtat de gènere és, de fet, un dels eixos estratègics de l’ICEC per aquest 2021, així com la llengua, la digitalització, la diversitat territorial i la sostenibilitat.

Queden exclosos de les subvencions:

a) Els podcasts que tinguin un caràcter formatiu o acadèmic.
b) Els podcasts que s'hagin emès en primera instància en emissores de ràdio com a programes o seccions.
c) Els arxius d'àudio en directe (streaming).
d) Els arxius d'àudio publicats en llocs web que no estiguin disponibles per a subscripció i descàrrega.
e) Els arxius audiovisuals.
f) Els audiollibres.

Als efectes d'aquestes bases, s'entén per audiollibre el producte digital obtingut mitjançant
la gravació de la lectura en veu alta d'un llibre imprès, susceptible de ser reproduït en dispositius electrònics.

Per a més informació: Aquí 

Tags: