Actualitat | APGCC

Data de publicació: 05-05-2021

Llei del Teletreball

Facto Coop repassa les bases per complir amb la regulació actual.
Data de publicació: 05-05-2021
Joan Martínez, advocat de Facto Coop va impartir el passat 21 d'abril una sessió online sobre la Llei del Teletreball. La pandèmia ha accelerat la implantació d'aquesta modalitat de treball i la fi de l'estat d'alarma obliga a empreses i treballadors a fixar les bases de l'acord. 

El 23 de setembre de 2020 va entrar en vigor el Reial Decret Llei que regulava el teletreball a les empreses. Aquesta norma pretén crear el marc legal sobre aquest mecanisme amb la negociació entre les parts com a element clau del compliment de la norma

Aquesta norma defineix la diferència entre tres tipologies de treball:

Treball a distància: aquell treball que es presta al domicili de la persona treballadora o en el lloc lliurement triat per aquesta, durant tota la seva jornada o part d’ella, de manera no ocasional.

Treball presencial: el que es presta al centre de treball o al lloc determinat per l’empresa.

Teletreball: seria aquell treball que es duu a terme mitjançant l’ús exclusiu o prevalent de mitjans i sistemes informàtics, telemàtics i de telecomunicació.

Així mateix, perquè es consideri que es realitza teletreball, aquest ha de ser com a mínim del 30% de la seva jornada a distància sobre un període de tres mesos. Si no es compleix aquest mínim, l’empresa o cooperativa no tindrà obligació de compensar les despeses.

Les persones que treballen a distància tindran dret a la dotació i manteniment adequat per part de l'empresa de tots els mitjans, equips i eines necessaris per al desenvolupament de l'activitat. El desenvolupament del treball a distància haurà de ser sufragat o compensat per l'empresa, i no podrà suposar l'assumpció per part de la persona treballadora de despeses relacionades amb els equips, eines i mitjans vinculats al desenvolupament de la seva activitat laboral

Les persones que desenvolupen treball a distància podràn flexibilitzar l’horari de prestació de serveis. El sistema de registre horari haurà de reflectir el temps que la persona treballadora que realitza treball a distància dedica a l’activitat laboral. I haurà d’incorporar l’inici i finalització de la jornada.

El teletreball és de caràcter voluntari i reversible i aquests drets es poden exercir en funció del que fixi la negociació col·lectiva o l’acord signat entre empresa i personal. Aquest acord escrit és de caràcter obligatori i s’ha d’establir un contingut mínim, entre el que destaca l’equip necessari per desenvolupar el treball i les despeses que ha de compensar l’empresa. En aquest sentit és important remarcar que les empreses o cooperatives que hagin implantat aquesta modalitat laboral a causa de la pandèmia no hauran de complir formalment amb la nova normativa, però sí que sufragar les despeses en els quals incorri el treballador per a realitzar la seva activitat a distància.

Si voleu més informació us podem facilitar la documentació i els materials que es van utilitzar durant la sessió. Ens podeu contactar a comunicació@gestiocultural.org detallant nom i número de soci. 

Per a més informació: Aquí


Tags: