Convocatòries | Audiovisual

Data de publicació: 21-05-2021

Subvencions per a la producció de curtmetratges cinematogràfics

Termini per sol·licitar l’ajut: del 20 de maig al 8 de juny
Data de publicació: 21-05-2021
Aquestes bases tenen per objecte la concessió de subvencions per a la producció de curtmetratges cinematogràfics.
No es poden subvencionar els projectes de naturalesa acadèmica produïts per empreses amb vinculació directa amb centres de formació en l’audiovisual que rebin qualsevol tipus d’ajut de l’Institut Català de les Empreses Culturals. Als efectes d’aquestes bases s’entén per vinculació directa el fet que l’empresa gestora del centre formatiu tingui una participació directa o indirecta en el capital social de l’empresa productora i que pugui designar més de la meitat dels membres dels seus òrgans d’administració o direcció.

A qui va dirigit

Poden optar a les subvencions les empreses de producció audiovisual independents que estiguin inscrites al Registre d’empreses audiovisuals de Catalunya o al Registre Administratiu d’Empreses Cinematogràfiques i Audiovisuals gestionat per l’ICAA (Institut de la Cinematografia i de les Arts Audiovisuals) o les d’un estat membre de la Unió Europea o associat a l’Espai Econòmic Europeu i amb establiment operatiu a l’Estat espanyol.

Per a més informació: Aquí

Tags: