Convocatòries | Arts escèniques

Data de publicació: 22-06-2021

Subvencions per col·laborar amb sales privades de Catalunya per donar suport a la programació d'espectacles d'arts escèniques (temporada 21-22)

Termini per sol·licitar l’ajut: del 22 de juny al 13 de juliol
Data de publicació: 22-06-2021
Aquestes subvencions tenen per objecte donar suport a les sales de teatre de Catalunya amb gestió privada dedicades a oferir amb regularitat una programació estable per a l'exhibició d'espectacles d'arts escèniques (teatre, dansa i circ) de caràcter professional, d'acord amb les modalitats següents:
a) Teatres de fins a 400 localitats.
b) Teatres de més de 400 localitats.
L'exhibició s'ha de dur a terme durant la temporada de l'any de concessió de la subvenció, entenent per temporada el període comprès entre l'1 de setembre de l'any de la concessió de la subvenció i el 31 d'agost de l'any següent al de concessió de la subvenció.

Termini per sol·licitar l’ajut: del 22 de juny al 13 de juliol del 2021, tots dos inclosos. Aquests ajuts són de tramitació telemàtica obligatòria. 

A qui va dirigit
Poden optar a aquestes subvencions les empreses teatrals privades, bé siguin persones físiques bé jurídiques, domiciliades a l'Estat espanyol o en un estat membre de la Unió Europea o associat a l'Espai Econòmic Europeu, que siguin propietàries o titulars de la gestió de sales de teatre ubicades a Catalunya.
Així mateix, poden optar-hi les agrupacions d'empreses que es constitueixin en unions temporals d'empreses (UTE), d'acord amb la Llei de l'Estat 18/1982, de 26 de maig, sobre règim fiscal d'agrupacions i unions temporals d'empreses i de societats de desenvolupament industrial regional.

Tags: