Convocatòries | Arts escèniques

15-07-2021 fins al 30-09-2021

Subvencions per als programes municipals d'arts escèniques, música i arts visuals en l'àmbit de l'ensenyament reglat

El període de presentació de sol·licituds és del 15 de juliol al 30 setembre de 2021
15-07-2021 fins al 30-09-2021
Localització: Tramitació online
Data de publicació: 12-07-2021
L'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural ha publicat les bases d'una nova línia d'ajuts que té com a objectiu formar espectadors, educar en la sensibilitat artística i crear nous públics en les arts en viu i en les arts visuals. També pretén afavorir el desenvolupament intel·lectual, emocional i personal dels alumnes de l'àmbit de l'ensenyament reglat.

Els destinataris d'aquesta línia d'ajuts són els ajuntaments de Catalunya (amb l'excepció de l'Ajuntament de Barcelona), així com les entitats municipals descentralitzades. 

Els programes a subvencionar poden incloure dos tipus de línies d'actuació: per una banda programacions professionals d'espectacles i concerts o d'exposicions i projectes d'arts visuals i, per altra, projectes participatius que involucren els alumnes en un procés creatiu o pràctica artística de la mà dels mateixos professionals. 

Les bases d'aquests ajuts preveuen dues modalitats diferents de programes, una d'arts escèniques i música i una altra d'arts visuals. Cada sol·licitant pot presentar una única sol·licitud per a cada una de les modalitats. Els projectes presentats poden incloure els dos dipus de línies d'actuació: programacions professionals i projectes participatius.

Les sol·licituds s'han de tramitar a través de la plataforma interadministrativa EACAT. El període de presentació de sol·licituds és del 15 de juliol al 30 setembre de 2021 (ambdós inclosos). 

Tags: