Convocatòries | Música

26-08-2021 fins al 14-09-2021

Subvencions a la programació de música en viu de caràcter professional

Del 26 d'agost al 14 de setembre del 2021, tots dos inclosos.
26-08-2021 fins al 14-09-2021
Localització: Tramitació online
Data de publicació: 26-08-2021
L'objecte d'aquesta línia de subvencions és donar suport a la contractació artística dels concerts que formen part de les programacions de música en viu de caràcter professional, en les modalitats següents:
a) Festivals organitzats per ajuntaments i ens que en depenen.
b) Programació de música en viu (festivals, cicles i temporades i programació estable) que no siguin de sales
de concerts, realitzades per empreses o entitats privades.
c) Programació estable de sales de concerts: cal que la programació l'organitzi l'empresa o l'entitat privada
gestora de la sala. 

Termini per sol·licitar l’ajut: del 26 d'agost al 14 de setembre del 2021, tots dos inclosos.

L'activitat s'ha d'haver iniciat a partir de l'1 de juny del 2020, i ha d'haver finalitzat entre l'1 d'octubre del 2020 i el 30 de setembre del 2021, tots dos inclosos.


A qui va dirigit
  • Per a la modalitat a) Festivals organitzats per ajuntaments i ens que en depenen únicament poden optar a les subvencions els ajuntaments de Catalunya i ens que en depenen, incloses les societats mercantils amb capital social íntegrament o majoritàriament públic.
  • Per a la modalitat b) Programació de música en viu realitzada per empreses o entitats privades i per la modalitat c) Programació de sales de concert poden optar a les subvencions les empreses privades, tant si són persones físiques com jurídiques, incloses les societats civils o les entitats privades sense ànim de lucre.

Tags: