Cristina Abelló Aguilera

Àmbit professional: Gestió d'equipaments
Cristina
Cristina Abelló Aguilera

Gestió d'equipaments

Cristina Abelló Aguilera
Àmbit principal de treball: Gestió d'equipaments

Càrrec: Coordinació de projectes
Sector: Privat