Noemí Sas Castilleja

Àmbit professional: Administració i serveis públics
Noemí
Noemí Sas Castilleja

Administració i serveis públics

Noemí Sas Castilleja
Àmbit principal de treball: Administració i serveis públics

Càrrec: Tècnic/a superior de cultura