Àngel Mestres Vila

Àmbit professional: Polítiques culturals
Àngel
Àngel Mestres Vila

Polítiques culturals

Àngel Mestres Vila
Àmbit principal de treball: Polítiques culturals

Càrrec: Direcció
Sector: Privat