Antoine Leonetti

Àmbit professional: Audiovisual
Antoine
Antoine Leonetti

Audiovisual

Antoine Leonetti
Àmbit principal de treball: Audiovisual

Càrrec: Coordinació de projectes
Sector: Privat